Utflykt Klippan . .

En utflykt i grannskapet till en plats som jag inte känt till.
Två stora bågar i granit vilar tungt på en gräsmatta framför den tidigare ankarsmedjan i Klippan, Majorna. Med tanke på områdets historia med flera båtvarv där bland annat några av Ostindiska kompaniets fartyg byggdes, kan formen på konstverket leda tankarna till båtar och långsträckta fartygskölar.
Ankarsmedjan är en byggnad i Klippans kulturreservat i stadsdelen Majorna Göteborg. I smedjan tillverkades ankare och kätting åt Ostindiska kompaniets skepp, vilka hade Klippan som uthamn.
Byggnaden sägs vara från 1770-talet, men det finns inget exakt datum för uppförandet. På en karta från år 1783 finns den utmärkt som Smedja. (Wikipedia)

Påskafton att minnas…

Jag tror att det var för 70 år sedan i Skytteskogen på Påskafton.
Lennart, Lars och Claude
Vi barn var utklädda till Påskkärringar och Påskgubbar. I Göteborg var det just på Påskafton som barn klädde ut sig. Vilken dag man ska gå påskkärring beror på var du bor. I Västsverige är det påskafton som gäller. 
Förekommer det nuförtiden tro?

Bockkranen – minne av en epok

Söndagsutflykt – Utsikt från Klippan i Majorna. Skeppsvarven är borta sedan länge!

Eriksbergskranen är en av Sveriges största bockkranar och är belägen i stadsdelen Sannegården som är ett område längs Norra Älvstranden i Göteborg. Kranen är 80 meter hög och 1 750 ton tung. Konstruktionen byggdes i av Nohab i Trollhättan medan själva lyftanordningarna kom från PHB Jucho i Köln och installerades i Göteborg år 1969. Eriksbergskranen är en produkt av den stora varvsindustri, som var omfattande i Göteborg från 1910-talet, då Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB på allvar började producera större fartyg för både den nationella och internationella marknaden, fram till år 1979 då varvet lades ned. År 1993 gjordes bockkranen om till utsiktsattraktion och på sommarhalvåret anordnades även bungyjump från kranen. Med sina 84 meter över havet var det Sveriges högsta plats för bungyjump
Snabb överfart med Älvsnabben!

Uppåt väggarna – byte av fogar

Högt över marken, fasadklättring med fäste till linor – Så effektivt, utan lift, ställning eller kran. Men det kräver teknik och en vältränad kropp!
Fogar av PCB började användas i Sverige under 1930-talet, men förbjöds 1973 då det visade sig kunna ge negativa hälso- och miljöeffekter. Dessvärre finns stora mängder PCB inbyggda i våra byggnader från tiden 1956-1973. Undersökningar visar att detta inbyggda PCB läcker ut till omgivningen och kommer ut i vår miljö. Därför har regeringen, via förordningen SFS 2007:19 om PCB, beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Svinbådan – lanternin från fyrskeppet

Bild från en promenad vid Sjömanscentret Rosenhill på Hisingen där lanterninen från fyrskeppet Svinbådan bevarats.

Fyrskepp utgjordes av fartyg med anordning för att avge fyrljus. Senare försågs de även med utrustning för mistsignal och radiofyr. Fyrskeppen placerades på platser där landbaserade fyrar inte gav tillräcklig ledning för sjöfarande. Fyrskeppet låg förankrat på sin station med hjälp av kraftiga ankare. Under dager tjänade ett eller två stora, röda klot i masterna som tecken på att det låg på sin position, under mörker lyste fyrljuset. Världens första fyrskepp lades ut 1731. Norden har haft summa 60 platser där fyrskepp varit posterade. Idag är ingen längre i drift.

Glaset i infotavlan ovan är lite suddigt men det står att fyrskeppet Svinbådan låg vid Svinabonnsgrunden vid Öresunds norra inlopp 1866 – 1960. 1960 ersattes fartyget av en kassunfyr. Fyrlanterninen placerades här i samband med invigningen av Rosenhill Seamen´s Center 1960.
Uppankrat fyrskepp. På den tiden var det för djupt vatten för en fast fyr. Ja det var tider. Med 8 mans besättning – sjögång dygnet runt på samma plats. Fyrskeppets uppgift var att leda sjöfarten förbi de farliga grund som finns i norra Öresund.