Utflykt Klippan . .

En utflykt i grannskapet till en plats som jag inte känt till.
Två stora bågar i granit vilar tungt på en gräsmatta framför den tidigare ankarsmedjan i Klippan, Majorna. Med tanke på områdets historia med flera båtvarv där bland annat några av Ostindiska kompaniets fartyg byggdes, kan formen på konstverket leda tankarna till båtar och långsträckta fartygskölar.
Ankarsmedjan är en byggnad i Klippans kulturreservat i stadsdelen Majorna Göteborg. I smedjan tillverkades ankare och kätting åt Ostindiska kompaniets skepp, vilka hade Klippan som uthamn.
Byggnaden sägs vara från 1770-talet, men det finns inget exakt datum för uppförandet. På en karta från år 1783 finns den utmärkt som Smedja. (Wikipedia)