PRAM 1962

Jag rensade i ”Arkivet” och hittade ett gammalt skolfoto från realskolan. Det var från Praktiska Realskolan vid Skånegatan i Göteborg. Maskin&Byggnadsteknisk linje. Jag tror att det var 1962. Vi var väl 16 – 17 år. En mycket bra skola.

(Jag står 4:e från vänster i övre raden)