Uppåt väggarna – byte av fogar

Högt över marken, fasadklättring med fäste till linor – Så effektivt, utan lift, ställning eller kran. Men det kräver teknik och en vältränad kropp!
Fogar av PCB började användas i Sverige under 1930-talet, men förbjöds 1973 då det visade sig kunna ge negativa hälso- och miljöeffekter. Dessvärre finns stora mängder PCB inbyggda i våra byggnader från tiden 1956-1973. Undersökningar visar att detta inbyggda PCB läcker ut till omgivningen och kommer ut i vår miljö. Därför har regeringen, via förordningen SFS 2007:19 om PCB, beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

Svinbådan – lanternin från fyrskeppet

Bild från en promenad vid Sjömanscentret Rosenhill på Hisingen där lanterninen från fyrskeppet Svinbådan bevarats.

Fyrskepp utgjordes av fartyg med anordning för att avge fyrljus. Senare försågs de även med utrustning för mistsignal och radiofyr. Fyrskeppen placerades på platser där landbaserade fyrar inte gav tillräcklig ledning för sjöfarande. Fyrskeppet låg förankrat på sin station med hjälp av kraftiga ankare. Under dager tjänade ett eller två stora, röda klot i masterna som tecken på att det låg på sin position, under mörker lyste fyrljuset. Världens första fyrskepp lades ut 1731. Norden har haft summa 60 platser där fyrskepp varit posterade. Idag är ingen längre i drift.

Glaset i infotavlan ovan är lite suddigt men det står att fyrskeppet Svinbådan låg vid Svinabonnsgrunden vid Öresunds norra inlopp 1866 – 1960. 1960 ersattes fartyget av en kassunfyr. Fyrlanterninen placerades här i samband med invigningen av Rosenhill Seamen´s Center 1960.
Uppankrat fyrskepp. På den tiden var det för djupt vatten för en fast fyr. Ja det var tider. Med 8 mans besättning – sjögång dygnet runt på samma plats. Fyrskeppets uppgift var att leda sjöfarten förbi de farliga grund som finns i norra Öresund.