Utsikt från Slottsskogen

Kristi himmelfärdsdagen. En promenad i Slottsskogen. Utsikt in över centrum vid Masthugget. Ny vy med Hotel Draken i synfältet. Hotellet dominerar över gamla landmärken som Kungshöjd och Skansen Kronan.

Utsikt in över centrum
Hotellet dominerar över all övrig bebyggelse
Inte är det vackert….
Kungshöjd i bakgrunden…
Arsenalsgatan med ”Borgen”…
Nordhemsskolan med Skansen Kronan i bakgrunden