Ödsmål 2006

På spaning efter den tid som flytt….
Jag återupplivar minnen från barndomens Ödsmål. Inget är sig likt!
Gårdar och hus är borta, marken uppköpt av industrier i Stenungsund.


Ett bildspel ↓


Nu finns bara minnen kvar och de gamla gravarna som är fornminnen!
Ett galleri ↓


Fastigheten: Jordhammar 2:2. Vi fann ett enda mänskliga byggnadsminne! Denna omtalade brunn tillhörande granngården, som också är riven.  En rund stensatt och vattenfylld grop, diameter ca 5 m, djup mer än 2.5 m, i sluttningen strax ovanför Holmgården. Brunn för vattenförsörjning av kreaturen sägs det? ↓