Pappas dokument

Tänk så strävsam och duktig han var,  jag beundrar honom!

Efter Folkskolan arbetade han som dräng och fick vitsorden på en ”Orlofssedel”!
(En orlovssedel var ett intyg som husbonden utfärdade till sin tjänare som ett bevis på att drängen eller pigan nu var fri från sin tjänst och kunde söka sig en ny plats. Förhållandet mellan husbonde och anställda reglerades genom en lag som kallades legostadga.)

*) ovan i dokumentet visar pappas bortavaro under kriget. Min bror Rolf var två år innan pappa såg honom första gången! Det var andra tider då kan man verkligen säga.