Räknesticka

Ingenjörens miniräknare på 1960-talet! Idag är det inte många som kan hantera en Räknesticka.

Wikipedia: En räknesticka är ett mekaniskt räkneredskap för numeriska beräkningar, som var vanlig innan miniräknare fanns. Vanliga räknestickor gav tre till fyra siffror. Räknestickan är ett linjalliknande verktyg med en mittendel som kan skjutas i sidled och en genomskinlig markör för användning av skalor som inte ligger invid varandra. Huvuddelen och mittendelen är försedda med logaritmiska vilket gör att man genom att flytta mittendelen kan multiplicera och dividera tal. På så sätt utnyttjar en räknesticka det faktum att summan av logaritmerna av två tal är lika med logaritmen av produkten av talen.

Min räknesticka från skoltiden  ↓