Pappas fartyg

 

Mangarella  ↓

Mangarella  ↓

Minnesota ↓

Burgundia ↓

 

Wangaratta ↓

Parrakoola ↓

Mirrabooka ↓

Glimmaren ↓

Alla fartygen nedan från Burgundia 1924 till Minnesota 1969.

(Det fanns alltid noterat i Sjöfartsboken motorernas styrka. PARRAKOOLA  hade 6.600 hkr.
Pappa berättade att en del av lönen beräknades efter hur stark motor båten hade!)