Lindholmen – Karlatornet

Från Masthugget till Lindholmen. Jag är nyfiken på Karlatornet som syns över hela Göteborg.

Karlatornet – En byggnad som totalt dominerar Göteborgs stadsbild numera!
Här syns Karlatornet från Masthugget. Tror att höjden är 245 meter.
Jag tar El-bussen från Slottsskogen vid Masthugget. Bussen har en laddstation här. Resan går tyst och smidigt ner till Stenpiren.

Från Stenpiren går El-färjor regelbundet över älven till Lindholmen, helt utan avgift.
God plats även för cyklar
Vid båtresan ser man nästa stora byggprojekt som pågår. Här byggs nu en konstgjord halvö vid Masthuggskajen.
En utbyggnad som skall rymma 1 300 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser, restauranger, förskolor och hotell. Allt på en konstgjord utfylld halvö. Hur skall det gå i Göteborgsleran tro?
Ankomstplats Lindholmen
Karlatornet. Jag kommer att tänka på ”Babels torn”, som man enligt legenden försökte bygga ända upp till himlen…
Dominerar totalt. Jag undrar hur den tillträdande Brf skall klara finansieringen av detta gigantiska byggnadsverk.
Spännande arkitektur och lagom höjd!
Fasad med effektfull solavskärmning
Här utvecklas ny teknik…
Vi får se närmare…
Något om klimatet tydligen 🙂

Åter med färja och buss upp till Masthugget. Allt gratis för en pensionär. Kul utflykt!