Askim – ett märkligt fenomen..

En solig och fin dag 2 april

En tur till Askimsviken
Ett märkligt fenomen sågs av flera besökare
Stora delar av botten var full av små högar
Inga djur sågs till
Det verkar vara någon sorts maskar som har varit framme
Wikipedia har svaret! Det är tydligen Sandmaskar som har vaknat upp. Sandmask (Arenicola marina) är en mask som lever nedgrävd i sandiga bottnar. Den förekommer längs nordöstra Atlanten och Nordsjöns kuster Den finns på bottnar i grunda vatten. Masken blir cirka 20 centimeter lång och det rör den gräver och lever i är U-format.
Det nedgrävda djuret ser man sällan, men dess närvaro visas av de exkrementhögar som det lämnar. Exkrementhögarna består av sand, eftersom sandmasken livnär sig på små organiska partiklar som fastnat på sandkorn, vilka den får i sig genom att äta sand.


Då har vi lärt oss detta 🙂