Möte i bokskogen

Särö Västerskog – grönskande bokskog 8 maj
Jag kände mig iakttagen – det var någon mer i skogen!
Tror jag 🙂

Goddag goddag

Jaha – det var bara Skogstrollet!