Uppåt väggarna – byte av fogar

Högt över marken, fasadklättring med fäste till linor – Så effektivt, utan lift, ställning eller kran. Men det kräver teknik och en vältränad kropp!
Fogar av PCB började användas i Sverige under 1930-talet, men förbjöds 1973 då det visade sig kunna ge negativa hälso- och miljöeffekter. Dessvärre finns stora mängder PCB inbyggda i våra byggnader från tiden 1956-1973. Undersökningar visar att detta inbyggda PCB läcker ut till omgivningen och kommer ut i vår miljö. Därför har regeringen, via förordningen SFS 2007:19 om PCB, beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.