Svinbådan – lanternin från fyrskeppet

Bild från en promenad vid Sjömanscentret Rosenhill på Hisingen där lanterninen från fyrskeppet Svinbådan bevarats.

Fyrskepp utgjordes av fartyg med anordning för att avge fyrljus. Senare försågs de även med utrustning för mistsignal och radiofyr. Fyrskeppen placerades på platser där landbaserade fyrar inte gav tillräcklig ledning för sjöfarande. Fyrskeppet låg förankrat på sin station med hjälp av kraftiga ankare. Under dager tjänade ett eller två stora, röda klot i masterna som tecken på att det låg på sin position, under mörker lyste fyrljuset. Världens första fyrskepp lades ut 1731. Norden har haft summa 60 platser där fyrskepp varit posterade. Idag är ingen längre i drift.

Glaset i infotavlan ovan är lite suddigt men det står att fyrskeppet Svinbådan låg vid Svinabonnsgrunden vid Öresunds norra inlopp 1866 – 1960. 1960 ersattes fartyget av en kassunfyr. Fyrlanterninen placerades här i samband med invigningen av Rosenhill Seamen´s Center 1960.
Uppankrat fyrskepp. På den tiden var det för djupt vatten för en fast fyr. Ja det var tider. Med 8 mans besättning – sjögång dygnet runt på samma plats. Fyrskeppets uppgift var att leda sjöfarten förbi de farliga grund som finns i norra Öresund.