Voljären – ett rum för tankar

Voljären i Botaniska Trädgården. Ett rum där tankar flyger fritt. Fågeln som sinnebild för det fria, voljären som ett rum som både begränsar och ramar in. Stig in i verket och låt dig omslutas av en komposition av ljud och ljus. En upplevelse i februari!