Fläktbuller som stör

Jungmansgatan 61 i Göteborg. Montering 2018. Tänk att det inte finns fläktar som är tysta.
Göteborgs stad meddelar på hemsidan: Som fastighetsägare har du ett ansvar för att se till att installationer på din fastighet inte stör dem som bor i området..  😦


Fläktbuller – Lösning 2007

Ett stort problem med buller löstes på 14 dagar av Åhemmet Tre Stiftelser på Vegagatan/Jungmansgatan. En absorberande skärm kom upp som tog bort det störande ljudet. Mycket föredömligt löst. Se bilden nedan. Den nya skärmen kom upp framför pilen!