Vintercykla – dagens bild

Trafikkontoret propagerar för att fler ska vintercykla.  Cykel är ett mycket bättre alternativ till bil och i många fall kollektivtrafik. Tro det – inte idag i alla fall…..   🙂