Smithska udden 5 februari

Dagen har längt sig 2 timmar idag.  Skönt i solen.

En kompassros i berget,  undrar hur och när den kom till?   ↓

Vårarbete med bryggorna igång  ↓